John Sheridan - Bruce Boxleitner

-Dec-2262 - Nutid: President, Interstellar Alliansen
9-Jan-2259 - ?-Dec-2262: Befälhavare på Babylon 5
Utnämnd av President Clark, som ersättare för Kommendörkapten Jeffrey Sinclair.
? - 9-Jan-2259: Kommendörkapten, EAS Agamemnon Patrullering och support.
? - ?: Kommendör på Io Transfer Station, Administration
Civilstånd
Fru Delenn, Barn: Son David.

Jeffrey Sinclair - Michael O'Hare

?-Jan-2258 - ?-Aug-2260: Ambassadör på Minbar. Utsedd av President Clark, och använde denna position som en fasad för jobbet som Ranger 1.
?-?-2256 - ?-Jan-2258: Befälhavare Babylon 5
Efter påtryckningar från Minbar utsågs han av President Santiago
? - ?: Plutonchef för en Starfurypluton
Sinclair var den ende i sin pluton som överlevde Striden vid Linjen
Civilstånd
Föräldrar [Avlidna], Bror, Hans fästmö Cathrine Sakai försvann under mystiska omständigheter. Under ett uppdrag i Rangers, tillsammans med Sinclair och Rangern Marcus Cole. Rykten gör gällande att dom återförenades, efter att Sinclair tagit B4 tillbaka i tiden.

Susan Ivanova  -  Claudia Christian

2277-? Tar över som Ranger 1, efter Sheridans död.
?-Dec-2262 - Nutid: Befälhavare på en Warlockkryssare
Befordrades till Kapten efter en begäran från Sheridan. Bad om förflyttning efter att Marcus Cole dött, 2261.
?-?-2258 - ?-Dec-2262: Andreofficer på Babylon 5
Befordrades från Örlogskapten ?-?-2259.
Civilstånd
Ogift, Familj: Föräldrar & Bror [Avlidna].

 

Michael Garibaldi - Jerry Doyle

?-?-2262 - Nu: Chef på Edgar Industrier och gift med Lise
?-?-2262 - 2262: Operativ Chef för Alliansens kontraspionage. Mot slutet av året, suspenderades han på grund av hans alkoholproblem.
?-?-2261 - 2262: Privatdetektiv, Börjar senare arbeta för Edgar Ind.
?-?-2257 - ?-?-2261: Säkerhetschef, Babylon 5
Förstahandsval av Kommendör Jeffrey Sinclair som chef för säkerheten trots protester från Jordstyrkan på grund av hans tidigare meriter.
? - ?: Mars Transportpilot.
Civilstånd
Gift, Lise Barn: Dotter.

Stephen Franklin  -  Richard Biggs

Sep-2260 - ?-?-2262: Chefsläkare, Med-Lab Babylon 5
För att därefter börja som Chef på Avdelningen för Xenobiologi på Jorden
?-?-2258 - ?-(Aug-2260): Chefsläkare, Med-Lab Babylon 5
Ersatte Dr. Benjamin Kyle som blev hemsänd efter att ha räddat Vorlons Ambassadör Kosh, Efter att denne förgiftats. Avgick i Augusti 2260 för att göra sig av med sitt drogberoende.
Medicinsk Utbildning: Specialist i Xenobiologi
Civilstånd
Ogift, Föräldrar, och ett par systrar.

 

Delenn  -  Mira Furlan   Info

Delenn utsågs till Ambassadör av den Grå Församlingen som hon blev representant i efter att ha blivit rekommenderad av Dukhat. Hon tillsattes till denna post på Babylon 5, för att hålla ett öga på Jeffrey Sinclair. Under en period var hon Dukhats medhjälpare, innan hon blev en av Den Grå Församlingen genom hans träning.

Hon var närvarande vid hans död, och hon var den avgörande rösten för att anfalla Jorden. Vilket resulterade i Jord/Minbarikriget.
Ras: Minbari
Civilstånd: Gift, John Sheridan, Son David.

G'Kar  -  Andreas Katsulas   Info

G'Kar valdes som Ambassadör på Babylon 5 av Narns Regering Kha'Ri. Hans avsikter är att höja Narns anseende, den yngsta av de 5 största, genom strategiska allianser, och även genom en del "hemliga" medel.
Kha'Ri: Medlem Tredje Cirkeln
G'Quan: Ivrig anhängare av religionen G'Quan, och ledare för tron på B 5
Ras: Narn
Civilstånd: Gift, 1 Dotter.


Londo Mollari  -  Peter Jurasik   Info

Londo blev utnämnd som den Centauriska Republikens Ambassadör av Centarum, delvis som ett skämt, då det inte fanns någon som var intresserad av tjänsten.

Precis som de flesta i Centauris nobel, använde Londo ofta sin position för egen vinnings skull, i hopp om att höja sin status vid Centarum med förhoppningen att få ingå i Royal Court. Mot slutet av 2262 blev han Kejsare.
Londo hade en omfattande hjärtinfarkt i början av år 2262. Mot slutet av samma år, blev han Centauris Kejsare.

Ras: Centauri
Civilstånd: Gift, Timov. (Hade tidigare 3 fruar, men fick tillstånd från Kejsaren att skilja sig från två av dem) Inga barn.

Kosh Naranek  -  Jeffrey Willerth

Kosh anländer till Babylon 5 år 2257, den sista av de stora rasernas ambassadörer. Ett mordförsök görs när han anländer, och man försöker att ge Kommendör Sinclair skulden. Detta utförs av en krigare från Minbari.
Dödas av Shadows 2260.
Ras: Vorlon
Civilstånd: Okänt.


Vir Cotto  -  Stephen Furst


Utsedd som attaché för Ambassadör Londo Mollari 2258, uppenbarligen genom sin familjs inflytande.
Fick Ambassadörsstatus för Centauri på Minbar 2260, men blev sparkad från denna position. När det avslöjades att han i hemlighet smugglat ut ett par tusen Narn från deras hemvärld under täckmanteln "Abrahamo Linconi", en påhittad Centaurisk höjdare.
Blir Londo Mollaris, efterträdare på den Kejserliga Tronen.
Ras: Centauri
Civilstånd: Gift.


Lennier  -  Bill Mumy

Klanmedlem i Third Fain of Chudomo.
Han avgick som Delenns assistent 2262 för att gå in i Rangers, efter att Sheridan och Delenn gifte sig.
Mot slutet av 2262, underlåter han att hjälpa President Sheridan, när denne fastnar mellan 2 ingångar när ett giftutsläpp skett under deras resa till Minbar. Därefter ger han sig av.
Ras: Minbari.

 

 

Lyta Alexander  -  Pat Tallman

3-Jan-2257 - ?-Feb-2257: Bofast Telepat, Babylon 5
Används vid kontraktsförhandlingar för företag, och som telepatisk rådgivare på Babylon 5.
2260: Återkommer hon till stationen i ett Vorlonskt skepp, för att börja arbeta som Ambassadör Kosh assistent.
Under hennes tid på Vorlon Prime, genomgår hon store genetiska "förändringar". Till att bli betydligt mycket starkare än P-5, som var hennes Teep-klassificering.

 

Talia Winters  -  Andrea Thompson

Placerad på Babylon 5 2258, som ersättare för Lyta Alexander. Upptäcktes mot slutet av 2259 att vara Kontroll, som var Kodnamnet för en Psi-Corps Sleeper som användes för att infiltrera och övervaka Babylon 5.
Psi-Corps programmerar in en ny personlighet i en person via droger och djupa skanningar. Denna personlighet arbetar oberoende av personens normala personlighet, vid en undermedveten nivå. När ett förinställt lösenord ges av en telepat, kommer Sleeper personlighet till liv, och förstör originalet.
Civilstånd
Tvingades att gifta sig med en annan telepat, men skildes kort därefter.

Marcus Cole  -  Jason Carter

Marcus är den Ranger som anvisats att arbeta tillsammans med dom på Babylon 5.
Hans bror gick med i Rangers 6 månader innan, och varnade Marcus angående en Shadowattack på gruvkolonin han arbetade på, han dog i den efterföljande striden. Detta var orsaken till att Marcus gick med i Rangers.
Marcus växte upp på Arisia Kolonin.
Han räddar livet på Susan Ivanova, genom att offra sitt eget liv.
Civilstånd: Ogift.

 

 

Zack Allen  -  Jeff Conway

Gick med i Nattväktarna för att tjäna mer pengar, men vände sig senare emot dem. Organisationen bildades av Ministeriet för fred att kunna identifiera folk som verkade vara "besvikna" med Jordalliansens Regering. Medlemmarna kan identifieras genom ett armband.
Befordrades till Chef för Säkerhetstjänsten efter Garibaldis avgång 2261.
Civilstånd: Ogift.

 

 

Kapten Elisabeth Lochley - Tracy Scoggins

?-Jan-2263 - Present: Ledande Officer på Babylon 5
Tilldelad tjänsten på Babylon 5 efter förfrågan från Sheridan.
För 15 år sedan var hon gift med President Sheridan under månader.

 


Psi-Polis Alfred Bester  -  Walter Koenig

Uppvuxen och skolad i Psi-Corps, hans Psi-poäng är P-12.
En av PSI polisens bästa jägare, återkommer titt som tätt till stationen.
Enligt obekräftade uppgifter, var hans föräldrar telepater som vägrat gå med i Psi-Corps. Och som dödades av Psi-Polisen, kort efter hans födsel.
Civilstånd: Gift, har en dotter.

 

Byron  -  Robin Atkin Downes

 Babylon 5 2663, för att där starta en koloni bestående av telepater. Han jobbade tidigare inom PSI Polisen, där hans överordnade och mentor var Bester.
Han tar sitt eget liv mot slutet av 2263, tillsammans med några av hans folk.
Civilstånd: Ogift.

Mr Morden  -  Ed Wasser

En representant för Shadows, han var med ombord på Icarus, samma skepp som Anna Sheridan arbetade på. Som genom en "olyckshändelse" exploderade när dom skulle lämna en planet ute vid gränsen.
Senare får man reda på att planeten i fråga var Z'Ha'dum, Shadows hemvärld.
Mycket snabb på att lära sig.
Civilstånd: Fru och dotter döda, efter en terroristattack.